Projekty UE

Śląskie. Pozytywna energia.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Przedmiotem projektu pt: „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Euro-Tech poprzez remont siedziby firmy oraz zakup wyposażenia i sprzętu multimedialnego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 jest remont pomieszczeń ssprzedażowych oraz inwestycja w środki trwałe pozwalające firmie Euro-Tech na ulepszenie procesu sprzedaży, a tym samym poprawę pozycji konkurencyjnej firmy na rynku krajowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.01.02.04-00-248/11-00 o dofinansowanie projektu w ramach Badania i rozwoju technologicznego (B+R), innowacje i przedsiębiorczość dotycz. Mikroprzedsiębiorstw i MSP.

wartość projektu: 279 210,00zł wartość dofinansowania: 136 200,00 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie : www.rpo.slaskie.pl